image.jpg

Derginin Adı: Avrasya İncelemeleri Dergisi-Journal of Eurasian Studies
Cilt: 2012/1
Sayı: 1
Makale Başlık: TAKİPTEKİ KREDİ ORANINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: TÜRKİYE’DE KATILIM BANKALARI ÖRNEĞİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Determinants of Non-Performing Loans Ratio: Empirical Evidence From Participation Banks in Turkey
Makale Eklenme Tarihi: 9.09.2015
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Bu çalışmada 2005-2011 arası dönemde Türk katılım bankaları için takipteki kredi oranını belirleyen makroekonomik ve mikro faktörler incelenmiştir. Çalışmanın neticesinde kredilerin toplam varlıklara oranının yüksek olduğu bankalarda takipteki kredi oranının daha düşük olduğu görülmüştür. Aktif büyüklüğünün de takipteki kredi oranını negatif etkilediği görülmüştür. Makroekonomik faktör olarak GSYİH büyümesindeki düşüşün hem aynı dönemde hem de gecikmeli olarak takipteki kredi oranını artırdığı görülürken, döviz kuru seviyesinin ve enflasyon oranının takipteki kredi oranı üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığı görülmüştür. GSYİH büyümesi yerine işsizlik rakamları koyulduğunda işsizlik oranında meydana gelecek bir artışın problemli kredileri anlamlı bir şekilde artırdığı görülmüştür.
Alternatif Dilde Özet: In this study, the macroeconomic and microeconomic factors that have impact on non-performing loan ratio of Turkish participation banks between 2005 and 2011. According to the results; the ratio of non-performing loans is low in those banks where the ratio of loans to total assets is low. Asset size also found to have negative impact on non-performing loan ratio. Among the macroeconomic factors; the decrease in GDP increase has increased the ratio of non-performing loans both in the same term and in the following terms, whereas foreign exchange rate and inflation rate have no significant impact. When the GDP is replaced with unemployment rates, it was observed that any increase in the unemployment rates would increase these problematic loans in a significant way.

PDF Formatında İndir

Download PDF