image.jpg

Derginin Adı: Avrasya İncelemeleri Dergisi-Journal of Eurasian Studies
Cilt: 2012/1
Sayı: 1
Makale Başlık: VARLIK VERGİSİ KANUNU VE UYGULAMASI
Makale Alternatif Dilde Başlık: Act of Wealth Tax and its Practice
Makale Eklenme Tarihi: 9.09.2015
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: 1942 tarih ve 4305 sayılı Kanun ile Türkiye Büyük Millet Meclisi, Varlık Vergisi Kanunu’nu oy birliği ile kabul etmiştir. Yapılan incelemede Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, bu vergiyi azınlıkların servetlerine el koymak için uyguladığı iddialarının söz konusudur. Ülkenin gerçekleri göz ardı edilerek iştirak edilen ve ciddi bir incelemede bulunulmadan azınlıkların hakkının gaspı olarak görülen bu önemli hususun incelenip gerçeklerin ortaya çıkarılması önemlidir. Gerçeklere ulaşmadan bir nesli sorumlu tutmanın ve olaylara duygusal yaklaşmanın bilimsel anlayışla bağdaşmadığı açıktır. Varlık Vergisi uygulamasının, dönemin şartlarının Türkiye ve Dünya açısından değerlendirilmeden kıyasıya eleştirilmesi, tarihî hakikatlerin gözden kaçırılmasına neden olmaktadır. Uygulamada karşılaşılan yanlışlıkların ve güçlüklerin zaman içerisinde düzeltilmesi için gerekli tedbirlerin alındığı bir süre sonra ise uygulamaya son verildiği görülmektedir. Sonuç olarak Varlık Vergisi, Cumhuriyet idaresinin bir macerası olmanın ötesinde ülkenin içinde bulunduğu ağır ekonomik şartların zorunlu kıldığı bir uygulamadır.
Alternatif Dilde Özet: Wealth Tax is widely under discussion between intellectuals’ in today. On this topic, written media is putting on the agenda by means of many data files and essays on internet environment. Turkish National Assembly acted Wealth Tax Law numbered 4305 in year 1942. According to research on the topic, some people demonstrated that Turkish Republic of Government intentionally carried out a trap in order to seize minority wealth’s. Having been accepted by Turkish intellectuals’’ thought which was not based on reality of country and has no any scrutinized the topic, important thing is to be researched realities and to become apparent them. Without having reality and without putting away wrong feeling to charge a generation in his absence is incompatibility with science. Especially during the period conditions and world conjuncture, without any collected well-informed knowledge allied with Wealth Tax, intellectuals’ who gathered from different area, being criticized mercilessly by intellectuals’ without any basis are seen. Wealth Tax is not an adventure of the republic, but it is a practice that is coming from real life.

PDF Formatında İndir

Download PDF