image.jpg

Derginin Adı: Avrasya İncelemeleri Dergisi-Journal of Eurasian Studies
Cilt: 2012/1
Sayı: 2
Makale Başlık: Kapak ve İçindekiler
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 9.09.2015
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: EDİTÖR’DEN İstanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsü, kuruluşumuzdan bu güne kadar benimsediği ‘Geniş Avrasya’ perspektifinin tabii bir neticesi olarak, bugünü iyi tahlil edebilmek için bölgenin siyasi, ekonomik, kültürel ve sanatsal tarihinin iyi okunması gerektiğine inanmaktadır. Bu bakış açısıyla Doğu Avrupa’dan Orta Doğu’ya, Kafkasya’dan Uzak Doğu’ya kadar geniş bir yelpaze içinde Avrasya’yı tanımlayan Enstitümüz, dünyanın sayılı üniversitelerinden olan İstanbul Üniversitesi’nin, Türkiye’nin ve dünyanın akademik gücünü bu coğrafyada hissettirmeyi temel misyon edinmektedir. Bu bağlamda Avrasya coğrafyasına odaklanan, birçok farklı üniversitenin bünyesinde çalışmalarını sürdüren yerli ve yabancı araştırma merkezleri ve düşünce kuruluşu [think tank] ile temasa geçilerek, dergimizin tanıtımı için ilk sayısı kendilerine bizzat gönderilmiştir. Enstitümüzün gerçekleştirdiği ulusal ve uluslararası organizasyonlar meyvelerini çok hızlı bir şekilde vermiş; başta Rusya olmak üzere Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Başkurdistan, Karadağ, Kosova ve Güney Kore gibi birçok ülkenin üst düzey temsilcileriyle ikili görüşmeler gerçekleştirilmiş ve ikili proje ve organizasyonlara imza atmanın, bilim dünyası için büyük bir katkı sağlayacağının altı çizilmiştir. Bu amaca uygun olarak disiplinler arası çalışma anlayışıyla kurulan “İstanbul Üniversitesi Avrasya İncelemeleri Dergisi (AVİD)” elinizdeki ikinci sayısı ile yayın hayatına başarıyla devam etmektedir. İstanbul Üniversitesi’nin en genç dergisi olarak yayın hayatına başlayan AVİD, geçmişten aldığı bilgi ve tecrübe birikimiyle ‘Geniş Avrasya’yı tüm yönleriyle yakalamak ve kucaklamak istemektedir. Bu bağlamda enstitü bünyesindeki ulusal ve uluslararası etkinliklerine ise aralıksız devam edecektir. İstanbul Üniversitesi’nin entelektüel birikimini, müşahhas çalışmalara dönüştürme gayesiyle Avrasya Enstitüsü bünyesindeki AVİD, tarih’ten sanat’a, sosyoloji’den iktisat’a kadar farklı disiplinlerin Avrasya konusunda yazacakları, yapacakları tüm akademik çalışmaları tek bir çatı altında toplayarak ve 3 dilde (Türkçe, Rusça ve İngilizce) yazı kabul eden uluslararası hakemli bir dergi olarak ikinci sayısıyla basılı ve soft ortamda siz değerli akademisyenlerle buluşmanın mutluluğunu yaşamaktadır. Ayrıca AVİD yayın kurulu, derginin daha ikinci sayısında Avrasya coğrafyasına hâkim akademisyenlerin gösterdiği yoğun ilgi karşısında, hem 25 farklı ülkeden oluşturduğu uluslararası hakem kadrosuyla hitap ettiği akademik sahayı genişletme hem de tüm uluslararası indekslerde şimdiden yer alma çalışmalarını başlatarak referans dergisi olma çalışmalarına büyük bir hızla devam etmektedir. Avrasya konusunda sözü olan tüm akademisyenleri, AVİD’in ilerleyen sayılarında buluşmaya davet ediyoruz. Saygılarımla. AVİD Editörü Avrasya Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Bekir Günay
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF