image.jpg

Derginin Adı: Avrasya İncelemeleri Dergisi-Journal of Eurasian Studies
Cilt: 2012/1
Sayı: 1
Makale Başlık: THE EU-RUSSIA RELATIONS AT THE CROSS-ROADS:
Makale Alternatif Dilde Başlık: Yolların kavşağında AB-Rusya ilişkileri: Bir Sıfırlama (Reset) Gerekli mi?
Makale Eklenme Tarihi: 9.09.2015
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: The research objective of this study is twofold: On the one hand, it aims at analysing the multifaceted EU-Russia relations as seen from different theoretical/conceptual approaches. On the other hand, this paper examines how the EU-Russia dialogue is organised in sectoral terms-economy, trade, visa regime liberalisation, local conflict management, etc. Both progress and problematic areas in the EU-Russia bilateral relations are identified. The need for a radical change in the existing conceptual framework of the EU-Russia relations and the search of a new, more efficient, EU-Russian joint strategy is explained.
Alternatif Dilde Özet: Bu çalışmada araştırmanın amacı iki yönlüdür: Bir yandan farklı kuramsal/kavramsal yaklaşımlar olarak görülen çok yönlü AB-Rusya ilişkilerini, diğer yandan da, AB-Rusya ilişkilerinin ekonomi, ticaret, vize uygulamasının serbestleşmesi, yerel çatışma yönetimi vb. yönlerden nasıl organize edildiğini incelemek iddiasındadır. Ayrıca AB-Rusya ikili ilişkilerinde ilerleme ve sorunlu alanlar tanımlanmıştır. AB-Rusya ilişkilerinin mevcut kavramsal çerçeve içerisinde radikal bir değişime olan ihtiyacı ve yeni, daha verimli bir AB-Rusya ortak stratejisinin aranmasının gerekliliği açıklanmıştır.

PDF Formatında İndir

Download PDF