image.jpg

Derginin Adı: Avrasya İncelemeleri Dergisi-Journal of Eurasian Studies
Cilt: 2012/1
Sayı: 2
Makale Başlık: IBN KHALDUN: INFLUENCE OF LIFE AND IDEAS ON POST-SOVIET UNION COUNTRIES
Makale Alternatif Dilde Başlık: İbn Haldun: Hayatı ve Fikirlerinin Sovyetler Birliği Sonrasındaki Ülkeler Üzerindeki Etkisi
Makale Eklenme Tarihi: 9.09.2015
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: We can found great interest to Ibn Khaldun personality and legacy both in late Soviet Union period and during nation-building period after the collapse of the USSR. In the article are analyzed reasons for such interest, examples of use of his personality and ideas in different domains of social life, and applicability of his legacy to modern world problems. Ibn Khaldun’s legacy interpretation and ideas are important in the developing of statehood at the post-Soviet space.
Alternatif Dilde Özet: Gerek Sovyetler Birliği’in son dönemlerinde ve gerekse SSCB’nin yıkılmasından sonraki ulus inşası sürecinde İbn Haldun’un şahsına ve fikirlerine büyük bir ilgi oluşmuştur. Bu makalede bu ilginin nedenleri, İbn Haldun’un şahsı ve fikirlerinin farklı sosyal yaşam alanlarındaki uygulanışı ve onun mirasının modern dünyanın sorunlarına uygulanabilirliği yönünden ele alınacaktır. İbn Haldun’un fikirleri ve mirasının yorumları, Sovyetler sonrası dönemdeki devlet fikrinin gelişimi için önem arz etmektedir.

PDF Formatında İndir

Download PDF