image.jpg

Derginin Adı: Avrasya İncelemeleri Dergisi-Journal of Eurasian Studies
Cilt: 2012/1
Sayı: 2
Makale Başlık: SAVAŞ, PROPAGANDA VE KARTPOSTALLAR
Makale Alternatif Dilde Başlık: War, Propaganda and Postcards
Makale Eklenme Tarihi: 9.09.2015
Okunma Sayısı: 3
Makale Özeti: Kartpostallar savaş yıllarında sadece bir iletişim aracı olarak kullanılmamış, propaganda malzemesi olarak da işlev görmüştür. Batı’dakinin aksine Osmanlı coğrafyasındaki kullanımı bir hayli kısıtlı olan kartpostallar I. Dünya Savaşı yıllarında özellikle Batılı devletler tarafından çeşitli şekillerde propaganda malzemesi olarak kullanılmıştı. Her savaş döneminde olduğu gibi I. Dünya Savaşı yıllarında ön planda olan bayrak imajına yüksek millî duyguları figürize etmek için sıklıkla başvuruluyordu. Millî duyguları ve devlete bağlılığı simgeleyen bayraklar İngiliz propaganda malzemesinin de bir objesi haline geldikten sonra propaganda kartpostalları sayesinde kolonilere İngiliz valileri vasıtasıyla dağıtıldı. Bu kartpostallarda zihinlerde “güçlü devlet” imajı yaratılarak ancak onun bayrağı altında güvende olunabileceği mesajı yerleştirilmeye çalışılmıştı. Savaş sırasında Türkler tarafından dizayn edilmiş kimi propaganda kartpostalları İngiliz yetkililerin karşısına çıkmışsa da özellikle 1922 yılında tespit edilen Mustafa Kemal Paşa’ya ait bir kartpostal yine İngiliz hâkimiyet sahasında uygulanan bu tip bir propagandanın bir karşıt örneği olarak dikkat çekmişti.
Alternatif Dilde Özet: Postcards were used not only for communication but also for propaganda activities during the war. Although they were not common in the Ottoman Empire, postcards were used as a means of propaganda in various ways by Western states during the First World War. The figure of flag, which was highly esteemed in the First World War period as in all periods of war, was frequently used to symbolise patriotism. Flags, which symbolise patriotism and loyalty to one’s homeland, became a part of British propaganda and later, by means of postcards, they were distributed to British Colonies by colonial governors. These postcards aimed to create a “powerful state” image in people’s minds and to give them the message that they could only be safe under the rule of this powerful state. British officials encountered some propaganda postcards designed by Turks during the war; especially a postcard (poster) of Mustafa Kemal, dated 1922, was remarkable as a counter example of that kind of propaganda.

PDF Formatında İndir

Download PDF