image.jpg

Derginin Adı: Avrasya İncelemeleri Dergisi-Journal of Eurasian Studies
Cilt: 2012/1
Sayı: 2
Makale Başlık: YENİ ZELANDA'DA MEDYA OKURYAZARLIĞI UYGULAMA VE DENEYİMLERİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: Media Literacy Practises and Experiences in New Zealand
Makale Eklenme Tarihi: 9.09.2015
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Bu çalışmada öncelikle medya okuryazarlığı kavramı ele alınarak çeşitli tanımları yapılmış ve medya okuryazarlığının değişik yönleri masaya yatırılmıştır. Daha sonra, Yeni Zelanda'nın medya okuryazarlığı uygulama ve deneyimleri, John Pungente’nin “Başarılı Medya Okuryazarlığı Programı Ölçütleri”ne göre ele alınarak incelenmiştir. Medya okuryazarlığı eğitimi kimi ülkelerde ayrı bir ders, kimi ülkelerde tek bir ünite ya da konu kimilerinde ise disiplinler arası bir ders olarak yer almaktadır. Bu eğitim için dünya çapında ortak bir anlayış bulunmamaktadır. Bu sebeple medya okuryazarlığı alanında başarılı çalışmalar yapan ülkelerden biri olan Yeni Zelanda’nın hedef, içerik, öğrenme durumları ve değerlendirme bilgisi boyutları bakımından incelenmesiyle bu bölgeyle ilgili kaynak eksikliğinin de giderilmesi hedeflenmiştir.
Alternatif Dilde Özet: In this study, the concept of media literacy is first analyzed by considering different aspects of various definitions of media literacy. Then, media literacy practices in New Zealand are examined according to the John Pungente's "Successful Media Literacy Program Criteria". Media literacy education is given as a separate course in some countries or as subject of a single unit or as an interdisciplinary field. There is no common understanding throughout the world for this education concept. For that reason, this study aims to establish comprehensive guidelines for media literacy education by examining New Zealand, where media literacy has been focused upon uniquely and successfully in regard to its targets, contents and educational situations and evaluation.

PDF Formatında İndir

Download PDF