image.jpg

Derginin Adı: Avrasya İncelemeleri Dergisi-Journal of Eurasian Studies
Cilt: 2012/1
Sayı: 2
Makale Başlık: IDENTIFYING THE GEORGIANS LIVING IN TURKEY AS A DIASPORIC COMMUNITY
Makale Alternatif Dilde Başlık: Türkiye’de Yaşayan Gürcülerin Diaspora Olarak Tanımlanması
Makale Eklenme Tarihi: 9.09.2015
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Throughout history, people either singly or in groups have moved across international boundaries. Generally, the term “diaspora” is used to define these kinds of movements (i.e. from homeland countries to host countries). However, examining the motives behind Diasporas is a difficult task due to two reasons. Firstly, people spread out to maintain their life in other countries for many different reasons. Secondly, there are many distribution types. In spite of these reasons, the Diasporas have distinctive characteristics separating them from other types of “moving” communities, such as refugees and immigrants. This study attempts to identify whether the Georgians are a diasporic community or immigrants with features similar to diasporas. This will be accomplished by looking at the Georgian community with a diasporic perspective (i.e. by defining what diaspora means whilst considering their different aspects as well as providing a brief historical background about immigration).
Alternatif Dilde Özet: Tarih boyunca insanlar bireysel olarak ya da gruplar halinde uluslararası sınırların ötesine göç etmektedirler. “Diaspora” terimi genel olarak bu tür göç hareketlerini tanımlamak için kullanılmaktadır. Fakat diasporaların arkasındaki gerekçeleri açıklamak, iki nedenden dolayı oldukça zor bir iştir. Birinci neden şudur ki; insanlar kendi yaşamlarını devam ettirmek için başka ülkelere çok çeşitli nedenlerden dolayı gitmektedirler. İkinci neden ise; birçok farklı gidiş sebebinin mevcut olmasıdır. Bütün bunlara rağmen diasporalar, kendilerini göçmen veya mülteci gibi gruplardan ayıran belirgin özelliklere sahiptirler. Bu noktadan hareketle bu çalışmanın amacı, Türkiye’de yaşayan Gürcülerin diaspora olarak tanımlanıp tanımlanamayacağını, diasporanın genel özellikleri ışığında açıklamaya çalışmaktır. Çalışmanın diğer bir amacı ise Gürcülere diaspora bakış açısı ile bakabilmektir. Bunu da diasporanın anlamını farklı yönleri ile açıklamaya çalışarak ve Müslüman Gürcülerin göçünün kısa bir tarihsel arka planını vererek yapmaya çalışacağız.

PDF Formatında İndir

Download PDF