image.jpg

Derginin Adı: İktisadi İdari Bilimler Dergisi
Cilt: 2012/2
Sayı: 5
Makale Başlık: ATATÜRK ve GÜNÜMÜZ DÖNEMİ EKONOMİ POLİTİKALARINA LİTERATÜR AÇISINDAN GENEL BİR BAKIŞ
Makale Alternatif Dilde Başlık: AN OVERWIEV TO ATATÜRK AND TODAY’S ECONOMYPOLICIES IN LITERATURE TERMS
Makale Eklenme Tarihi: 7.07.2012
Okunma Sayısı: 8
Makale Özeti: Toplum ve toplum bireyleri geleceğini şekillendirmek için tarihi geçmişlerini, kültür ve kültürel değerlerini iyi bilmeli ve anlamalıdır. Bir toplumu daha ileri seviyelere ancak bu değerler götürebilir. Gelecekte sağlayacağımız başarı ancak geçmişte yaşananları bilmek ve geleceği buna göre şekillendirmekle sağlanabilir. Türk tarihi geçmişine baktığımızda bu değerlerin oldukça yoğun olduğu gerçeğini görürüz. Türk tarihi geçmişinde yaşanan olumlu ve olumsuz çok yönde olay bulunmaktadır. Bu olayların en önemlisi Atatürk döneminde yaşananlardır. Özellikle Cumhuriyet dönemi ve öncesinde yaşanan olaylara baktığımızda bir tarih yazıldığını görürüz. Kıt kaynaklar ve ekonomik gücüm yetersiz olmasına rağmen bugünkü hale gelen Türkiye Cumhuriyetinin ekonomik ve politik anlamda temelleri Atatürk dönemi içerisinde atılmıştır. Atatürk ve günümüz mali politikaları bir evrim geçirerek bugünkü halini almıştır. Bu çalışmada Atatürk ve günümüz mali politikaları literatür açısından değerlendirilerek sonuç çıkarılmaya çalışılmıştır. Günümüzde Türkiye Cumhuriyetinin AB sürecinde uyguladığı bazı mali politikalar ve buna yönelik çalışmalara da değinilmiştir. Çalışma özellikle günümüz ve geçmiş dönemde yaşanan mali politikalar hakkında spesifik olarak bilgi vermektedir.
Alternatif Dilde Özet: Society andindividuals should know and understand their history, culture and culturalvalues well in order to shape their future. Only these values can carry asociety towards higher levels. Success we will gain in the future can only beensured by knowing the past and shaping the future accordingly. When we look atthe past of Turkish history, we see the fact that these values are highlyintense. There are many positive and negative events experienced in Turkishhistory. The most important one is in Atatürk’s period. When we look at theevents before and after Republic Period, we see that a history was written. Theeconomic and political foundations of The Turkish Republic that has taken today’sform despite scarce resources and inadequate economical power were laid withinAtatürk period. Atatürk and today’s financial policies have evolved and takentoday’s shape. In this study, Atatürk and today’s financial policies have beenevaluated in literature terms and tried to be concluded. Some financialpolicies applied by The Turkish Republic in EU process and studies concerningthis matter have been also discussed. The study especially gives specific informationconcerning financial policies of the past and present.

PDF Formatında İndir

Download PDF