Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi

image.jpg

Derginin Adı: Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi
Dergi Kayıt Tarihi: 21.03.2024
DergininWebsitesi: http://ihead.aksaray.edu.tr
Dergi Hakkında: Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi, yılda iki sayı olarak yayımlanan uluslararası, hakemli bir dergidir. Dergimiz eğitimin tüm alanlarıyla ilgili nicel, nitel ve karma yöntem araştırma makaleleri, derleme ve kitap eleştirisi çalışmalarına yer vermektedir. Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi ulusal ve uluslararası düzeyde üretilen, özgün bilimsel çalışmaları yayımlamayı ve eğitim alanına katkı sağlamayı hedeflemektedir. Dergimizin amacı, eğitim ve eğitimin alt alanlarında görev yapan akademisyen, öğretmen ve ilgili alanlarda lisansüstü öğrenim yapan öğrencilerin hem kendi aralarında hem de politika belirleyicileri ve eğitimin diğer paydaşlarıyla bir araya gelerek, gelecek nesillere daha iyi bir eğitim olanağının sağlanabilmesi için yapılması gereken yenilikleri tartışabilecekleri, uluslararası bir platform oluşturmaktır.
ISSN: 2528-9624
Dergi Dili:

Dergi Sayıları

Skip Navigation Links.
Bu derginin henüz hiç makalesi bulunmamaktadır. (This journal has no article, yet.)