image.jpg

Derginin Adı: Mavi Atlas
Cilt: 2015/5
Sayı: 5
Makale Başlık: Veliefendi Basma Fabrikası Örneği Bağlamında Fabrika-yı Hümayunlarda Avrupalı Ustaların Yeri ve Önemi
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Place and Importance of European Masters in the Imperial Factories in the Context of Veliefendi Chintz Factory
Makale Eklenme Tarihi: 30.10.2015
Okunma Sayısı: 3
Makale Özeti: Osmanlı Devleti’nde 1840’lı yıllarda, Avrupa’daki benzerleri gibi inşa edilmiş ve Fabrika-yı Hümayun olarak anılan sanayi kuruluşları vücuda getirildi. Bu fabrikaların makine ve teknik aksamlarının büyük bir bölümü Avrupa’dan ithal edildiği gibi, bu mekanizmaları kullanacak usta ve teknisyenler de yurt dışından getirildi. Yakın zamana kadar tarih literatüründe yer alan değerlendirmelerin aksine, Fabrika-yı Hümayunların açıldığı ilk birkaç sene dışında, yabancı ustaların sanayi kuruluşlarında gerçekleştirilen üretim üzerinde her hangi bir belirleyici vasfı ya da ağırlığı bulunmamaktaydı. Yüzlerce personelin istihdam edildiği Fabrika-yı Hümayunlar’da yabancı ustaların sayısı genellikle birkaç kişi ile sınırlıydı.
Alternatif Dilde Özet: Some Industrial Enterprises, which were called Fabrika-yı Hümayun and built like European ones, had been established in the Ottoman Empire in the 1840s. The majority of the machinery and mechanical parts of these factories had been imported from the Europe, and also the masters and technicians, who were to use these equipments, had been brought from abroad. However, in contradistinction to some evaluations in literature, which were accepted until quite recently, these foreign masters had not been determinative and did not play a massive role on the production in the Industrial Enterprises apart from the first few years of the Fabrika-yı Humayun. There were only a few foreign masters in these Imperial Factories, which had had hundreds of employees.

PDF Formatında İndir

Download PDF