image.jpg

Derginin Adı: Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Cilt: 2008/1
Sayı: 1
Makale Başlık: TÜRKİYE’DE TOPLUMBİLİMİN ÖNCÜLERİNDEN: HİLMİ ZİYA ÜLKEN
Makale Alternatif Dilde Başlık: ONE OF THE PIONEER OF THE SOCIOLOGY IN TURKEY: HİLMİ ZİYA ÜLKEN
Makale Eklenme Tarihi: 12.08.2012
Okunma Sayısı: 15
Makale Özeti: Hilmi Ziya Ülken, Türkiye’de sosyolojinin gelişmesinde ve tutunmasında büyük katkıları olan “nev-i şahsına münhasır” bir toplumbilimcidir. Ziya Gökalp’tan hemen sonraki toplumbilim çalışmalarına yön veren önemli şahsiyetlerin başında gelen Ülken, Fındıkoğlu ve Mehmet Ali Şevki vb. gibi toplumbilimcilerden biridir. Onlarca kitabı ve yüzlerce makalesiyle toplumbilime ve bu alandaki çalışmalara hem ilgi çekmiş hem de toplumbilim literatürüne pek çok eser kazandırmıştır.
Alternatif Dilde Özet: Hilmi Ziya Ülken having big contributions on developments and acceptance of sociology in Turkey is a distinctive sociologist. Hilmi Ziya Ülken coming the head of the sociologists, directed studies of sociology just after Ziya Gökalp, is one of the sociologists such as Mehmet Ali Şevki and Fındıkoğlu, etc. He has both added a lot of works to sociology literature and pointed to works in this field with his hundreds of books and articles.

PDF Formatında İndir

Download PDF