image.jpg

Derginin Adı: Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Cilt: 2008/1
Sayı: 1
Makale Başlık: OSMANLI’NIN SON DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE MERSİN’DE EĞİTİM
Makale Alternatif Dilde Başlık: EDUCATION FROM THE LAST TERN OF OTTOMAN TO THE PRESENT TERM IN MERSİN
Makale Eklenme Tarihi: 12.08.2012
Okunma Sayısı: 17
Makale Özeti: Osmanlı Devletinde, gerilemenin en önemli nedenlerinden biri eğitim olarak görülmüş ve bu alanda XIX. yy.da ve XX. yy. başlarında bir dizi yenilik gerçekleştirilmiştir. Ancak devletin Birinci Dünya Savaşı sonunda fiilen sona ermesi ve Anadolu’nun işgal edilmesiyle birlikte eğitim işleri savaş koşulları altında devam etmek zorunda kalmıştır. Millî Mücadelenin kazanılması ve 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet’in ilan edilmesiyle Türk toplumunun siyasi, sosyal, hukuki ve ekonomik yapısını değiştirecek inkılâp hareketlerine eğitim ve kültür alanları da dâhil olmuştur. Böylece ülkeyi çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkaracak, yeni nesillerin daha çağdaş, millî ve laik bir eğitim almalarını sağlayacak bir sistem ortaya konmuştur. Bu çalışmanın konusu, “Osmanlı’nın Son Döneminden Günümüze Mersin’de Eğitim”dir. Hazırladığımız bu çalışma Mersin’in Cumhuriyet öncesi ve sonrası eğitim tarihi içindeki yerini belirlemeye yönelik genel bir çerçeve sunmaktadır. Çalışmanın ilk kısımda Mersin’in tarihi geçmişi, idari yapılanması, Cumhuriyet öncesi Mersin’de eğitim başlıkları altında Cumhuriyet öncesi Mersin ve Mersin’de eğitim konusu ele alınmıştır. İkinci kısım, Cumhuriyet döneminde Mersin’de eğitim konusuna ayrılmıştır. Bu kısımda, önce Mersin’in Türkiye içindeki yeri tespit edilmeye çalışılmış, sonra eğitimin Mersin’deki genel yapısına değinilmiştir.
Alternatif Dilde Özet: Education viewed as one of the most important cause of regression in the Ottoman Empire and a series of innovations in this field were made in the 19 and 20th century. However, the matters of education had to continue under the conditions of the war as the nation was officially terminated after the First World War and Anatolia was invaded. With the declaration of Republic and the victory of national struggle, educational and cultural issues as well as political, social and economical structure were included in the revolutionary actions. Therefore, a system which aimed at increasing the nation’s civilization level and which would educate the new generations more national and secular was put forward. The aim of this study focuses on “Education From the Last Tern of Ottoman to the Present Term in Mersin” This study presents an overall frame aimed to conclude the position of Mersin in the educational history considering both Pre Republic and Post Republic periods. In the first section, the topic of Mersin and the Education in Mersin in the Pre Republic Period was discussed in the categories such as its historical development, official structure. In the second section, in a detailed form, includes the topic of “Education in Mersin in the Republic Period”. In this section, it was aimed to determine the position of Mersin in Turkey, following this specification the general structure of education was addressed

PDF Formatında İndir

Download PDF