image.jpg

Derginin Adı: Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Cilt: 2011/6
Sayı: 6
Makale Başlık: ADIYAMAN AĞZINDA KULLANILAN İKİ ENKLİTİK EDATI: ke, o’
Makale Alternatif Dilde Başlık: THE TWO ENCLITIC PREPOSITIONS USING IN ADIYAMAN DIALECT: ke, o’
Makale Eklenme Tarihi: 14.08.2012
Okunma Sayısı: 10
Makale Özeti: Adıyaman ağzında ke ve o’ enklitik edatlarının yaygın olarak kullanıldığı görülür. Yazı dilinde belirli bir karşılığı bulunmayan bu edatlar, kullanıldıkları cümlelere göre anlam kazanmaktadır. Bunlardan ke edatı cümle içerisinde, o’ edatı ise tek bir cümlenin sonunda veya iki cümleyi birbirine bağlamakta kullanılmaktadır. Adıyaman ağzını konuşan kişilerin günlük konuşmalarda bu edatlara sıkça yer verdiği görülmektedir.
Alternatif Dilde Özet: The enclitic prepositions ke and o’ are used very often in the dialect of Adıyaman. These prepositions that have no definite responses in the standard language are getting meanings according to the sentences used. The preposition ke is used in the sentences, but the preposition o’ is used either at the end of a sentence or between two sentences for fastening them. It’s given place to the prepositions frequently in the daily speeches by the people who speak Adıyaman dialect.

PDF Formatında İndir

Download PDF