image.jpg

Derginin Adı: Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Cilt: 2011/6
Sayı: 6
Makale Başlık: TÜRKİYE’DE ÇELTİK (Oryza sativa L.) YETİŞTİRİCİLİĞİ VE COĞRAFİ DAĞILIMI
Makale Alternatif Dilde Başlık: RICE (Oryza sativa L.) CULTIVATION AND IT’S GEOGRAPHICAL DISTRIBUTIONIN TURKEY
Makale Eklenme Tarihi: 14.08.2012
Okunma Sayısı: 55
Makale Özeti: Çeltik, dünyanın temel besin maddelerindendir. Yetiştirilebilmesi için gerekli olan iklim şartları ile sıtmaya yol açabilmesi gibi sağlık nedenlerinden dolayı yetiştiriciliği izine bağlı olup sınırlı olarak tarımı yapılabilen bir sıcak iklim tahılıdır. Türkiye, çeltik yetiştiriciliği bakımından önde gelen ülkeler arasındadır. Ülkede, kişi başına düşen pirinç tüketiminin artması özellikle 1980’den sonra çeltik dışalımının da çoğalmasına neden olmuştur. Nitekim çeltik ekiliş ve üretimi ekolojiye, ekonomiye ve pazarlama kanallarına göre yıldan yıla değişiklikler göstermektedir. Bununla birlikte en son istatistiklere göre, Marmara Bölgesi ve Edirne ilindeki çeltik ekim alanlarının ülke çapında üstünlük gösterdiği anlaşılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: Rice is one of the staple foods in the world. Rice in the husk is a cereal whose breeding depends on a special access because of the climate it needs can create a malaria epidemic. Turkey is one of the major countries in rice in the husk breeding. In Turkey, the accretion in the amount of the rice for each person especially after 1980, caused an accretion in the export of the notch. As a matter of fact, the production and the breeding of the notch changes every year acording to the economy, ecology and the marketing channels. However, according to the last istatistics it has been understood that the rice plantation areas in Marmara Region and Edirne showed distinction among the whole country.

PDF Formatında İndir

Download PDF