image.jpg

Derginin Adı: Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Cilt: 2011/7
Sayı: 7
Makale Başlık: KIRSALDAN KENTE GÖÇ EDENLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: KEMALPAŞA-İSPİR ÖRNEĞİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: A SURVEY OVER EMIGRANT TO URBAN FROM RURAL: AN EXAMPLE OF KEMALPASA-ISPIR
Makale Eklenme Tarihi: 15.08.2012
Okunma Sayısı: 627
Makale Özeti: Bu çalışmada, İspir’den Kemalpaşa’ya göç edenler ararsından basit tesadüfî örnekleme yöntemi kullanılarak seçilen 48 hane reisi ile göç ile ilgili anketler yapılmıştır. Çalışmada, 48 hane reisinin 41’inin (%85.41) Kemalpaşa’ya göç ettiğinden memnun olduğu, 7’sinin (%14.59) ise bu göçten memnun olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu iki temel sonuçtan hareket edilerek, diğer sorular hane reislerine yöneltilerek sonuçların karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bununla birlikte, Kemalpaşa’nın yoğun göç alması ve İspir’den göç edenler için de tercih edilen bir yer olması da çalışmada tartışılan bir konu olmuştur.
Alternatif Dilde Özet: It is made interviews about migration with 48 residents who are select by using simple random sampling method through emigrants to Kemalpasa from Ispir. In study, it is arrived at a conclusion to unhappy of 7 (14.59%) and happy of 41 (85%) of 48 residents for migration to Kemalpasa. It is aimed to evaluation as comparing of results that are getting by turning the other questions to the residents by transitioning from these two main results. Nevertheless, it is a topic that is matter in hand to heavy migration of Kemalpasa and to chocice of Kemalpasa by the migrant from Ispir

PDF Formatında İndir

Download PDF