image.jpg

Derginin Adı: Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Cilt: 2011/7
Sayı: 7
Makale Başlık: AHMET HAMDİ TANPINAR’IN ESERLERİNDE NE… NE… BAĞLACI
Makale Alternatif Dilde Başlık: (‘NEITHER … NOR …’ CONJUNCTION IN AHMET HAMDİ TANPINAR’S WORKS
Makale Eklenme Tarihi: 16.08.2012
Okunma Sayısı: 3
Makale Özeti: Bu makalede, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın bütün hikâye, roman, şiir, mektup ve denemelerinden hareketle ne … ne … bağlacı yapı, kullanım ve anlam yönünden incelenmiştir. Giriş, inceleme ve sonuç olmak üzere üç bölümden oluşan bu çalışmanın giriş bölümünde ne … ne … bağlacının kökenine ve tarihsel gelişimine değinilmiş; inceleme bölümünde Ahmet Hamdi Tanpınar’ın eserlerinde yer alan ne … ne … bağlacının yapı, anlam ve kullanım özellikleri ayrıntılarıyla ele alınmış ve elde edilen bulgular sonuç bölümünde ifade edilmiştir.
Alternatif Dilde Özet: In this article, taking Ahmet Hamdi Tanpınar’s all stories, novels, poems, letters and essays as our basic research field, ‘neither… nor …’ conjunction have been studied with regard to its structure, use and meaning. Our study consists of 3 (Three) parts: introduction, research and conclusion respectively. Origin and historical development of ‘neither … nor …’ have been touched in introduction part. In research section, structure, meaning and usage characteristics of relevant conjunction in Ahmet Hamdi Tanpınar’s works have been stated in detail and finally, obtained findings have been expressed in conclusion.

PDF Formatında İndir

Download PDF