image.jpg

Derginin Adı: Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (HÜSBED)
Cilt: 2008/1
Sayı: 1
Makale Başlık: ÜNİVERSİTELERİ DERECELENDİREN ULUSLARARASI SİSTEMLER -DEĞERLENDİRME, ÖNERİLER-
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 14.11.2012
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu makalede ilk olarak, ulusal ve uluslararası yüksek öğretim derecelendirme sistemleri- nin tarihi gelişimi, ortaya çıkış nedenleri, derecelendirmede esas alınan amaç, yöntem ve ölçütler ortaya konmakta ardından da ulusal ve uluslararası yüksek öğretim derecelendirme sistemleri- nin, derecelendirmede kullandıkları yöntem, amaç ve ölçütler değerlendirilmektedir. Böylece söz konusu sistemlerin, güçlü ve zayıf yönleriyle daha yakından tanınmaları, anlaşılmaları hedef- lenmektedir. Son olarak çalışmamızda, söz konusu değerlendirmeler ışığında Türkiye üniversi- telerine özgü bir takım durumları da göz önüne alarak üniversitelerimizin gelişimini ölçümleme ve derecelendirme ile ilgili öneriler getirilmektedir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF