image.jpg

Derginin Adı: The International Journal of Research in Teacher Education (IJRTE)
Cilt: 2014/5
Sayı: 3
Makale Başlık: Teacher and School-Related Factors that Promote Achievement Differences among Students with Lower Socioeconomic Status
Makale Alternatif Dilde Başlık: Düşük Sosyo-ekonomik Düzeyli Öğrenciler arasındaki Başarı Farklılıkları Açıklayan Öğretmen ve Okul ile İlişkili Faktörler
Makale Eklenme Tarihi: 15.01.2016
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: The present study investigated factors related to school and teacher that could discriminate low-achieving disadvantaged and high-able (resilient) disadvantaged students, among which there is a large achievement difference. To this end, a discriminant analysis was conducted to check whether some selected teacher- and schoolrelated factors from PISA 2012 could discriminate low-achievers and resilient students, both disadvantaged. Twentytwo items from 5 dimensions data set were included: Student-Teacher Relations (5 items), Sense of Belonging (9 items), Attitude towards Learning at School (4 items) and Attitude toward School (4 items). Results indicated that some items could be able to achievement differences between low-achievers and resilient students. The findings of the present may provide significant information as to increase rate of resilient students.
Alternatif Dilde Özet: Bu çalışma dezavantajlı olup da düşük ve üstün başarılı öğrencileri birbirlerinden ayırt edebilen öğretmen ve okul ile ilişkili değişkenleri incelemiştir. Bu iki grup arasında önemli bir başarı farklılığı mevcuttur. Bu amaçla, PISA 2012 veri kümesinden seçilen bazı faktörlerin düşük ve ütün başarılı öğrencileri ayırt edip etmediklerini inceemek amacı ile discriminant analysis yöntemi kullanılmıştır. 5 farklı boyuttan 22 madde çalışmaya dahil edilmiştir: Öğrenci- öğretmen ilişkileri (5 madde), Aidiyet duygusu (9 madde), Okulda Öğrenilerlere karşı tutum (4 madde) ve Okula karşı tutum (4 madde). Çalışma sonuçları bazı maddeleri düşük ve üstün başarılı öğrenciler ayırt edebildiğini ortaya koymuştur. Bu çalışmanın sonuçların üstün başarılı öğrenci oranının artırılmasında kullanılmak üzere önemli bilgiler sağlayacağı düşünülmektedir.

PDF Formatında İndir

Download PDF