image.jpg

Derginin Adı: The International Journal of Research in Teacher Education (IJRTE)
Cilt: 2015/6
Sayı: 2
Makale Başlık: Connecting In-Service Teacher Education Programs to Classroom Teaching: A Case Study of Two Novice Teachers
Makale Alternatif Dilde Başlık: Hizmet İçi Egitim Programlarının Sınıf İçi Öğretimine Bağlanması: Mesleğe Yeni Başlamış İki Öğretmen Vaka Calışması
Makale Eklenme Tarihi: 15.01.2016
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: This study investigates the influence of an in-service teacher training (INSET) course on the professional development and classroom practices of novice teachers. After their completion of an INSET course, two novice English language teachers were invited to participate in the study. During a 15-week semester, their classes were periodically observed and audio-recorded. Additionally, each teacher was interviewed using stimulated recall. The results indicated although participants responded positively on the INSET programs’ contents, and felt the course contributed to their professional development, the INSET course did not have much effect on their teaching, due to interplay of cultural and contextual constraints.
Alternatif Dilde Özet: Araştırma, öğretmenliğe yeni başlayan öğretmenlerin bu hizmet içi eğitimden sınıf içi öğretme becerileri konusunda ne derecede faydalandıklarını ve bu eğitimin profesyonel gelişimlerinde nasıl bir etken oluşturduğunu aydınlatmaya çalışmaktadır. Bir yıllık hizmet içi eğitim kursunu tamamladıktan sonra, öğretmenliğe yeni başlamış iki öğretmen bu araştırmaya katılmak üzere davet edilmişlerdir. Sonuçlar, öğretmenlerin hizmet içi eğitimin içeriğine genel olarak olumlu bir tavır içerisinde olduklarını ve bu eğitimin profesyonel gelişimlerine olumlu katkıda bulunduğunu, fakat kültürel, bağlamsal ve kurumsal faktörlerin etkileşiminden dolayı, eğitminin öğretim teknikleri üzerinde çok büyük etkisinin olmadığını ortaya çıkarmıştır.

PDF Formatında İndir

Download PDF