image.jpg

Derginin Adı: Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (HÜSBED)
Cilt: 2009/2
Sayı: 2
Makale Başlık: TÜRK EDEBİYATI DERSLERİNDE ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİTİMİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 14.11.2012
Okunma Sayısı: 17
Makale Özeti: Değişen dünyamızda yeniliklere açık olmak ve farklı düşünerek gelişimi sağlamak büyük önem taşımaktadır. Çağdaş bir eğitim, modern eğitim-öğretim programlarının okullarda uygulanmaya başlanmasıyla gerçekleşecektir. Eleştirel düşünme öğrencilerin daha çağdaş ve akılcı düşünmelerini sağlayan ve her bireyin kazanması gereken bir beceridir. Daha etkili ve çağdaş bir eğitimin gerçekleştirilmesi için ülkemizde ve dünyada eğitim konusunda çalışmalar ve araştırmalar yapılmaktadır. Bilgi çağında eğitime yapılan yatırımlar artmalı ve yenilikçi bir eğitim sistemi oluşturulmalıdır. Ülkemizde 2005 yılında uygulanmaya başlanan Türk Edebiyatı Programı ezbersiz eğitimin sağlanması ve öğrenci merkezli eğitime yönelmeyi sağlaması açısından olumlu bir gelişmedir. Yeni programda eleştirel düşünme becerisine yönelik etkinlikler de yer almaktadır. Eleştirel düşünme, üzerinde önemle durulması gereken bir konudur. Bu araştırmada; Türk Edebiyatı derslerinin eleştirel düşünme açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bunun için literatür taraması yapılmıştır. Türk Edebiyatı derslerinin eleştirel düşünmenin kazandırılmasındaki rolü tartışılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF