image.jpg

Derginin Adı: Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (HÜSBED)
Cilt: 2009/2
Sayı: 2
Makale Başlık: TÜRKİYE’DE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR (DYY) VE YURTİÇİ YATIRIMLAR ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 14.11.2012
Okunma Sayısı: 10
Makale Özeti: DYY’ın geldikleri ülkedeki toplam yatırımları arttırmaları beklenirken azaltmaları da mümkündür. Birinci durumda DYY’ın tamamlayıcılık özellikleri ortaya çıkarken ikinci durumda ise DYY yurt içi yatırımları ikame etmektedir. Ülkeye gelen DYY yurt içi yatırımları harekete geçirebilir. Bu çalışmada DYY ile yurt içi yatırımlar arasındaki nedensellik ilişkinin yönü sorgulanmıştır. Bu kapsamda Granger nedensellik testi, VAR parametre tahmin analizi, etki tepki fonksiyonları ve varyans ayrıştırma analizleri kullanılmıştır. Bu analizlerin verdiği kesin sonuç yurt içi yatırımların geçmiş değerlerindeki hareketlerin cari dönemdeki DYY hareketlerini olumlu yönde etkilediğidir. Beklentilerin aksine DYY ile yurt içi yatırımlar nedensellik ilişkisinin yönü DYY’dan yurt içi yatırımlara doğru değil yurt içi yatırımlardan DYY’a doğru bulunmuştur
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF