image.jpg

Derginin Adı: Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (HÜSBED)
Cilt: 2008/1
Sayı: 1
Makale Başlık: YABANCI DİL DERS KİTAPLARINDA HEDEF KÜLTÜR BİLGİSİNİ İNCELEMEDE KULLANILABİLECEK KONTROL LİSTESİ UYGULAMASI
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 14.11.2012
Okunma Sayısı: 8
Makale Özeti: Hedef kültürün öğrenimi ve öğretimi yabancı dil öğretimi çalışmalarında gittikçe daha çok önem kazanmaktadır. Bu çalışmada da ders kitaplarında olması gereken nitelikler ve bu bilgilerin aktarılma yöntemleri çerçeve bir kontrol listesi oluşturulmasında kullanılmıştır. 2 basamak ve 31 alt basamaktan oluşan bu çerçeve İngilizce ders kitaplarında yer alan kültür ögelerini incelemede kullanılabilecek bir kontrol listesine dönüştürülmüştür. Bu çalışmada bu kontrol listesinin olabilirliği nedir, ilköğretim İngilizce ders kitaplarında hedef kültür nasıl tanımlanmıştır ve bu kitaplarda hedef kültür bilgisi içerik açısından nasıldır gibi üç temel soruya yanıt aranmıştır. Çalışmanın öncelikli verisi Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim okullarında kullanılan iki İngiliz dili öğretimi kitabının analizinde kullanılan, yapılandırılmış kontrol listesi aracılığıyla sağlanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilköğretim okullarında İngilizce derslerinde kullanılmakta olan iki (2) ders kitabı alınmıştır. Sonuçlar alanyazın taramasından elde edilen düşünce ve öneriler doğrultusunda hazırlamış olan bu kılavuzun yabancı dil ders kitaplarında hedef kültürün nasıl yer aldığını incelemede verimli bir şekilde kullanılabileceğini göstermektedir. Buna ek olarak, incelenen ders kitaplarında kültürel bağlamda sunulan içeriğin daha çok Türk kültürünü kapsadığı ve hedef dilin kültürüneyse yeterince yer verilmediği görülmüştür.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF