image.jpg

Derginin Adı: Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (HÜSBED)
Cilt: 2011/2
Sayı: 2
Makale Başlık: KOBİ’LERDE UFRS UYGULAMALARININ DENETİM ÜZERİNE OLASI ETKİLERİNİ GÖRMEK AMACIYLA SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİR İLE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 14.11.2012
Okunma Sayısı: 6
Makale Özeti: Öz Yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) tüm işletmelere muhasebe ve finansal raporlama konularında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) uyma zorunluluğu getirmiştir. Yeni TTK’ye göre büyük işletmeler tam set UFRS, küçük işletmeler ise 2009 yılında Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (UMSK) tarafından yayınlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) için UFRS’ye uygun finansal tablolar hazırlayacaklardır. KOBİ finansal raporlama standardı kendine özgü, tam setten ayrı olarak hazırlanan bir standarttır. Tam set UFRS’leri temel alarak, sadeleştirerek, KOBİ’ler için daha kullanışlı hale getirmiştir. Yeni TTK’nin getirdiği bir diğer yenilik ise işletmelerde bağımsız denetimin zorunlu hale gelmesidir. Artık tüm şirketlerin finansal tabloları denetçi tarafından, uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim Standartlarına göre denetlenecektir. Yeni TTK’de üç tür denetçiye yer verilmiştir. Bu denetçiler, bağımsız denetçi, işlem denetçisi ve özel denetçidir. Yeni TTK’de denetim görevini bağımsız denetim kuruluşları, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler yapmaktadır. Yeni TTK’ye göre KOBİ’lerde denetim bir veya birden fazla yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından yapılabilmektedir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF