image.jpg

Derginin Adı: Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (HÜSBED)
Cilt: 2011/2
Sayı: 2
Makale Başlık: SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE KAPİTALİST BİRİKİM ÇERÇEVESİNDE KALKINMADA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İMKÂNLARI
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 14.11.2012
Okunma Sayısı: 10
Makale Özeti: İnsanoğlu ateşi bulduktan ve toplayıcılıktan avcılığa geçtiği andan itibaren doğayla aktif bir iletişime geçmiş ve bulunduğu her yerde sınırsızca yararlanabileceğini düşündüğü çevresine alabildiğine hoyrat davranmıştır. Ancak, on binlerce yıl boyunca yarattığı tahribat, kapitalist ilişkiler çağına gelindiğinde birden nitelik değiştirmiş, türler ve ekosistemler üzerindeki baskı kitlesel hale gelmiştir. Sanayi devrimiyle birlikte ortaya çıkan etkiler ise türleri yok edecek, sadece mikro değil makro ekosistemleri de etkileyecek boyuta ulaşmıştır. Bu durumda “kapitalist birikim şartlarında sürdürülebilir kalkınma idealinin gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceği” yeterince anlamlı ve yerinde bir sorudur. Bu makalede sürdürülebilir kalkınma Ortak Geleceğimiz raporundaki tanım çerçevesinde ve ulaşılması gereken bir ideal olarak ele alınmış, Schumpeter’in kapitalizmi canlı kılan etmenler analizinden hareketle günümüzde hüküm süren kapitalist birikim şartları değişmeden, “yaratıcı yıkım süreci olarak” ekolojik bir yenilenmenin işaretlerinin/olanaklarının/sınırlılıklarının neler olabileceği, kavrama getirilen eleştiriler de göz önüne bulundurularak araştırılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF