image.jpg

Derginin Adı: İktisadi İdari Bilimler Dergisi
Cilt: 2012/3
Sayı: 6
Makale Başlık: AN INTELLECTUAL OTTOMAN LADY: EMINE SEMIYE
Makale Alternatif Dilde Başlık: AYDIN BİR OSMANLI KADINI: EMİNE SEMİYE
Makale Eklenme Tarihi: 1.12.2012
Okunma Sayısı: 17
Makale Özeti: Emine Semiye the daughter of Ahmet Cevdet Paşa an-outstanding statesman during Tanzimat period – pioneered in the women’s movement with her sister Fatma Aliye. As an author, politician, journalist, teacher and nurse, she had a quite colorful personality. Emine Semiye focused on subjects like politics, women rights, feminism, child education both in her articles published in various newspapers and her literary Works. Since her Works namely her manuscripts and her series in newspapers have not been throughly evaluated so far (with the exception of a few articles) she is not very well known. This study’s goal is to determine Emine Semiye place within Turkish Literature and Turkish women’s movement via clarifing her political, literary and feminist identity.
Alternatif Dilde Özet: Tanzimat’ın önde gelen devlet adamlarından Ahmet Cevdet Paşa’nın kızı Emine Semiye devri içerisinde aktif olarak kadın hareketlerinde öncülük görevini ablası Fatma Aliye Hanım’la birlikte yüklenmiştir. O yazar, siyasetçi, gazeteci, öğretmen ve hemşire olarak oldukça renkli bir kimliğe sahiptir. Emine Semiye hem çeşitli gazetelerdeki yazılarında hem de edebî eserlerinde siyasi konular, kadın hakları, feminizm, çocuk terbiyesi gibi konular üzerinde durmuştur. El yazması ve tefrika halinde olan eserleri üzerinde şu ana kadar birkaç makale dışında çalışılmadığı için edebî kimliği de bütünüyle değerlendirilememiştir. Bu çalışmada Emine Semiye’nin siyasi, edebi kimliği ve kadın hareketleri içerisindeki yeri belirginleştirilerek Türk edebiyatı ve Türk kadın hareketi içerisinde hak ettiği yeri alabilmesi hedeflenmektedir.

PDF Formatında İndir

Download PDF