image.jpg

Derginin Adı: İktisadi İdari Bilimler Dergisi
Cilt: 2012/3
Sayı: 6
Makale Başlık: AGE, GENDER DIFFERENCES IN CREATIVITY AMONG STUDENTS
Makale Alternatif Dilde Başlık: ÖĞRENCİLER ARASINDA YARATICILIKTAKİ YAŞ VE CİNSİYET FARKLARI
Makale Eklenme Tarihi: 1.12.2012
Okunma Sayısı: 4
Makale Özeti: This research examined age and gender as predictors of creativity. Participants (N= 153, 105 = male & 48= female) completed creativity test. A multiple regression analysis revealed age, creativity explained 0.143 of the variance in academic achievement but there is a significance relation (F= 8.294, sig=000, P<0.01) between those variables and academic achievement. Finding the relationship between age and academic achievement is also decreased (r=.345). According this table correlation age to CGPA was (Zero-order = .345 p < 0.05). However implications of the findings to investigate in age, gender and creativity are discussed.
Alternatif Dilde Özet: Bu araştırma, yaş ve cinsiyeti yaratıcılığın tahmin unsurları olarak incelemiştir. Katılımcılar (N= 153, 105 = erkek & 48= kadın) yaratıcılık testini tamamlamıştır. Çoklu regresyon analizi, yaş ve yaratıcılığın akademik başarıda varyansın 0.143’ünü açıkladığını ortaya koymuştur fakat bu değişkenler ve akademik başarı arasında bir önem ilişkisi bulunmaktadır (F= 8.294, sig=000, P<0.01). yaş ve akademik başarı arasında bulunan ilişki de düşüş göstermiştir (r=.345). Bu tabloya göre, CGPA’ya olan korelasyon yaşı (Zero-order = .345 p < 0.05) bulunmuştur. Bununla beraber yaş, cinsiyet ve yaratıcılığı araştırmak için bulguların çıkarımları da tartışılmıştır.

PDF Formatında İndir

Download PDF