image.jpg

Derginin Adı: TURKISH JOURNAL OF EDUCATIONAL STUDIES
Cilt: 2015/2
Sayı: 3
Makale Başlık: Türkiye’de Okul Yöneticilerinin Yetiştirilmesi ve Yurtiçi Alanyazında Sunulan Model Önerilerinin İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 20.01.2016
Okunma Sayısı: 5
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı yurtiçi alanyazında 2002 yılından itibaren sunulan model önerilerini incelenmek ve çeşitli çıkarımlarda bulunmaktır. Çalışma, doküman analizi şeklinde yürütülmüştür. 14 model önerisi çalışmasının çeşitli kriterler kapsamında betimsel analizleri yapılmıştır. Çalışmanın analiz birimlerini oluşturan bu kriterler, aslında eğitim yöneticisi yetiştirme programlarının düzeltilmesi gereken noktaları veya eksiklikleri olarak belirtilmiştir. Analizi yapılan çalışmalarda okul yöneticilerinin yetiştirilmesi ile ilgili sorunların en çok program içeriği ile derslerde kullanılan metod ve yöntemler ile ilgili olduğu ve model önerilerinde bu sorunların düzeltilmesine yönelik çözüm önerileri sunulduğu görülmüştür.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF