image.jpg

Derginin Adı: TURKISH JOURNAL OF EDUCATIONAL STUDIES
Cilt: 2015/2
Sayı: 3
Makale Başlık: Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleği Tutumları ile Kendine Saygıları Arasındaki İlişkisi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 20.01.2016
Okunma Sayısı: 5
Makale Özeti: Bu çalışma, sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile kendine saygıları arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi 2013-2014 eğitim öğretim döneminde 3. ve 4. sınıfta öğrenim gören 198 sınıf öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını ölçmek için Çetin (2006) tarafından geliştirilen Öğretmenlik Mesleği Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının kendine saygılarını ölçmek için Bogenç (2005) tarafından geliştirilen Kendine Saygı Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde yapısal eşitlik modellemesi ile bilgisayar destekli veri analiz programı kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre Öğretmenlik Mesleği Tutum ölçeği ile Kendine Saygı ölçeği arasındaki uyum istatistiklerine göre χ²/sd değeri 2.01, RMSEA değeri 0.072, CFI değeri 0.93, RMR değeri 0.070 ve SRMR 0.080 ve NNFI 0.93 değerlerine ulaşılmıştır. Bu değerlerin iyi uyuma karşılık geldiği ifade edilebilir. Öğretmenlik mesleği tutum ölçeği alt boyutlarından sevgi, değer ve uyum ile özsaygı ölçeği arasındaki uyum istatistikleri de iyi uyuma karşılık geldiği söylenebilir. Araştırma farklı bölümlerde öğrenim gören öğrencilere de uygulanarak araştırmanın sonuçlarını karşılaştırma imkânı sağlanabilir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF