image.jpg

Derginin Adı: Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi
Cilt: 2015/6
Sayı: 2
Makale Başlık: Tek ve Çok Boyutlu Madde Tepki Kuramına Dayalı Bir Veri Analizi Yazılımı: IRTPRO 2.1
Makale Alternatif Dilde Başlık: A Data Analysis Software Based on Uni- and Multidimensional Item Response Theory: IRTPRO 2.1
Makale Eklenme Tarihi: 28.1.2016
Okunma Sayısı: 3
Makale Özeti: Bu çalışmada, farklı madde tepki kuramı (MTK) modellerine göre analiz yapmaya olanak sağlayan “IRTPRO 2.1 for Windows” adlı bilgisayar programını tanıtmak amaçlanmıştır. Bu doğrultuda çalışmada IRTPRO 2.1 yazılımı için gerekli donanım özellikleri, programa erişim, programın çalıştırılması, analizler, çıktı dosyaları, uyum iyiliği indeksleri ve betimsel istatistikler üzerinde durulmuştur. Ayrıca farklı yapılara ilişkin 20 madde ve 2000 kişilik simülatif verilerle örnek uygulama yapılmıştır. Elde edilen sonuçlardan yola çıkarak farklı IRT modellerini analiz etmek için gerekli kestirim süresi hakkında araştırmacılara bilgi vermek amaçlanmıştır. Yapılan derlemeler ve araştırmacıların deneyimleri sonucunda elde ettikleri bilgiler yardımıyla IRTPRO 2.1 hakkında bir ön bilgi verilmeye çalışılmış, programın avantajlı ve dezavantajlı yönleri tartışılmıştır. IRTPRO 2.1; MTK’ya dayalı veri analizi yapan programların yerine getirebildiği fonksiyonların tek bir programla yapılabilmesini sağlaması bakımından kullanışlı bir yazılımdır. Çalışmalarında bu yazılımdan yararlanmak isteyen araştırmacılara, üstünlükler ve sınırlılıklar açısından yazılımın deneme sürümünü incelemeleri ve bundan sonra lisansı satın alıp almamaya karar vermeleri önerilmektedir.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of this study is to introduce “IRTPRO 2.1 for Windows” computer software which enables to perform analysis based on different item response theory (IRT) models. In this context, the study is focused on the necessary hardware features for IRTPRO 2.1 software, access to the program, running the program, analysis, output files, the goodness of fit index and descriptive statistics. In addition, sample applications are made with simulative data belonging different structures including 20 items and 2000 examinees. Based on the obtained results it is intended to provide information about the amount of time needed to analyze different IRT models. As a result of compilations and experiences of researchers, a prior knowledge have tried to give about IRTPRO 2.1, the advantages and disadvantages of the program were discussed. IRTPRO 2.1 is a practical software and allows to execute functions, which can be performed by several softwares for data analysis based on IRT, with one program. Researchers who wish to make use this program in their research are recommended to investigate the trial version of the software in terms of strengths and limitations and then decide whether to buy a license.

PDF Formatında İndir

Download PDF