image.jpg

Derginin Adı: Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi
Cilt: 2015/6
Sayı: 2
Makale Başlık: A Diagnostic Comparison of Turkish and Korean Students’ Mathematics Performances on the TIMSS 2011 Assessment
Makale Alternatif Dilde Başlık: TIMSS 2011 Sınavına Kore ve Türkiye’den Katılan Öğrencilerin Matematik Performanslarının Tanısal Bir Karşılaştırılması
Makale Eklenme Tarihi: 28.1.2016
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: The purpose of the present study was to analyze an international large-scale data set using a cognitive assessment approach. Although some researchers question the usefulness of international large-scale assessments (e.g., TIMSS), participating countries have continued to use the results from these large-scale assessments to improve their curricula and teaching methods. Despite the common reporting practice—single-score—in these large scale assessments gives useful insights about students’ overall performances, they still lack diagnostic information. Cognitive diagnosis models (CDMs) were developed to provide more feedback on students’ cognitive strengths and weaknesses. This study retrofitted the TIMSS 2011 eighth grade mathematics assessment by applying a specific CDM called the DINA (the deterministic, inputs, noisy, “and” gate) model to data from South Korea and Turkey. Results of the DINA model were used to make a detailed comparison between students of these two countries.
Alternatif Dilde Özet: Bu çalışmanın amacı büyük ölçekli bir sınavın tanılayıcı değerlendirme yaklaşımlarından biriyle analiz edilmesidir. Bazı araştırmacılar büyük ölçekli sınavların (örn: TIMSS) kullanışlılığını sorguluyor olsa da katılımcı ülkeler bu sınavlardan alınan sonuçları kullanarak müfredatlarında ve öğretim metotlarında geliştirmeler yapmaya devam etmektedir. Bu sınavlarda yaygın olarak kullanılan ve tek bir puan sunmaya dayalı olan uygulamalar öğrencinin genel performansı hakkında bilgi sunsa da tanısal bilgi sunmada yeterli değildir. Öğrencilerin bilişsel olarak güçlü ve zayıf yanlarıyla ilgili daha detaylı bilgi sunabilmek için bilişsel tanı modelleri geliştirilmiştir. Bu çalışmada Kore ve Türkiye veri setleri kullanılarak TIMSS 2011 sekizinci sınıf matematik sorularının bilişsel tanı modellerinden DINA model ile tekrar analizi yapılmıştır. Bu modelden elde edilen sonuçlar kullanılarak iki ülke öğrencilerinin performanslarının karşılaştırılması yapılmıştır

PDF Formatında İndir

Download PDF