image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2015/3
Sayı: 3
Makale Başlık: Ergenlerin Problemli İnternet Kullanımının Yordanmasında Denetim Odağı ve Yaşam Doyumunun Rolü
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 29.1.2016
Okunma Sayısı: 9
Makale Özeti: Araştırmada, ergenlerin problemli internet kullanımları internet kullanım süreleri, yaşam doyumu ve denetim odağı açısından ele alınmıştır. Araştırmaya İstanbul’da resmi liselere devam eden 119 lise öğrencisi katılmıştır. Araştırmanın verileri, Problemli İnternet Kullanımı Ölçeği, Yaşam Doyumu Ölçeği, Denetim Odağı Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu yoluyla elde edilmiştir. Hiyerarşik regresyon analizi ile elde edilen analiz sonuçları, internet kullanım süresinin, denetim odağının ve yaşam doyumunun problemli internet kullanımının anlamlı yordayıcıları olduğunu göstermektedir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF