image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2015/3
Sayı: 3
Makale Başlık: Grupla Psikolojik Danışmada Terapötik Bir Etmen: Bağlılık
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 29.1.2016
Okunma Sayısı: 3
Makale Özeti: Grupla psikolojik danışmada terapötik bir etmen olan grup bağlılığı diğer tedavi edici etmenlerin işleyebilmesi için gerekli olan zemini hazırlamaktadır. Grup bağlılığı üyeler arasında güven duygusunun gelişmesiyle birlikte oluşmaya başlamaktadır. Bağlılık geliştiren gruplarda, üyeler ait olma ve kabul edilme duygularını yaşayabilmekte ve kendilerini daha derin bir şekilde açabilmektedirler. Bu da sürecin sonunda grup çıktılarını olumlu yönde etkilemektedir. Bu çalışmada, grupla psikolojik danışmada önemli bir terapötik etmen olan grup bağlılığının çeşitli tanımları, önemi, bileşenleri, bağlılığın geliştiği bir grubun özellikleri ve bağlılığın ilişkili olduğu etmenler incelenmiştir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF