image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2015/3
Sayı: 3
Makale Başlık: Eğitim Teknolojileri Araştırmalarında Yeni Bir Alan: Öğrenme Analitikleri
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 29.1.2016
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Bilgi ve iletişim teknolojileri bilimsel araştırmaların olanaklarını ve çalışma alanını genişletmekle kalmamış aynı zamanda yeni araştırma alanlarının da ortaya çıkmasını sağlamıştır. Öğrenme analitikleri bu yeni araştırma alanlarından biridir. Öğrenme analitikleri, öğrenene destekleyici bireysel öğrenme ortamları sağlamak ve eğitim sistemlerinin gelişimini ileriye taşımak için büyük eğitsel veri setlerinden yararlanarak yönelim veya yapılara ulaşmayı amaçlayan bir alan olarak değerlendirilmektedir. Öğrenme analitikleri, henüz geliştirilme aşamasında olmasına karşın “NMC Horizon 2014” yükseköğretim raporunda bir yıl veya daha az bir sürede uyarlama çalışmalarının yapılması gereken zamanı gelmiş bir alan olarak açıklanmıştır. Buna karşın Türkiye’de öğrenme analitiklerine ilişkin yeterli çalışma bulunmamaktadır. Bu bağlamda gerçekleştirilen çalışmada eğitim araştırmalarında yeni bir alan olarak öğrenme analitiklerinin teorik çıkış noktası, tanımlamaları, alanın kapsam ve yapısı, araştırma ortamları ve araçları sunulmuştur. Bu araç ve ortamlarda yapılabilecek araştırmalara örnek olarak bir sosyal ağ analizi çalışması yapılmış ve sonuçları özetlenmiştir. Çalışmada ayrıca öğrenme analitikleri alanında yapılacak araştırmalara yönelik öneriler sunulmuştur.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF