image.jpg

Derginin Adı: Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi
Cilt: 2015/6
Sayı: 1
Makale Başlık: A Review of Higher-Order Factor Analysis Interpretation Strategies
Makale Alternatif Dilde Başlık: Yüksek Dereceden Faktör Analizi Yorumlama Tekniklerinin İncelenmesi
Makale Eklenme Tarihi: 30.1.2016
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: The purpose of the present paper was to summarize exploratory second and third -order factor analyses and explain interpretation strategies for the higher-order factors, specifically, Gorsuch’s product matrix, the Schmid and Leiman solution, and Thompson’s orthogonally rotated product matrix solution. Exploratory factor analysis is a multivariate technique to reveal information about latent constructs from the measured variables. When researchers choose an oblique rotation, they believe either their factors are correlated or the best solution will result from an oblique rotation. Whenever primary factors are correlated, extracting higher -order factors from an inter-factor correlation matrix is vitally important to understand data from a different perspective. The SAS syntax is provided along with heuristic datasets to assist interested researchers in exploring the techniques. Advantages of each method are discussed.
Alternatif Dilde Özet: Bu çalışmada, ikinci ve üçüncü dereceden faktör analizi özetlenip yorumlama teknikleri incelendi. Özellikle Gorsuch’un çarpım matrisi, Schmid ve Leiman çözümü ve Thompson’un dikey döndürülmüş çarpım matrisi incelendi. Keşif amaçlı faktör analizi çok degişkenli bir istatistiksel teknik olup, gizil durumdaki faktörleri ölçülen değişkenlerden ortaya çıkarmayı amaç edinir. Araştırmacılar eğik olarak döndürülmüş stratejiyi seçtiklerinde, faktörler arasında bir ilişki olduğuna veya en iyi çözümün eğik olarak dönd ürülmüş stratejiden elde edileceğini düşünürler. Birinci dereceden elde edilen faktörler birbirleriyle ilişkili olduğunda, bu foktörlerin oluşturduğu korrelasyon matrisi ikinci dereceden faktörleri elde etmede kullanılır ve bu elde edilen ikinci dereceden faktörler veriye farklı açılardan bakmakta oldukça önemli bir yer tutar. Çalısmanın anlaşılır olması için iki farklı örnek SAS kodları ile birlikte verildi. Her stratejinin avantajları tartışıldı.

PDF Formatında İndir

Download PDF