image.jpg

Derginin Adı: Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi
Cilt: 2015/6
Sayı: 1
Makale Başlık: Öğretmen Adaylarının Başarılarının Değerlendirilmesinde Tercih Ettikleri Ölçme Araçlarının Belirlenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Determining the Pre-Service Teachers’ Measurement Tool Preferences for Evaluation of their Achievement
Makale Eklenme Tarihi: 30.1.2016
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının değerlendirilme tercihlerinin sıralama yargılarına dayalı olarak ölçeklendirilmesi yöntemiyle belirlenmesidir. Çalışmada veri toplama aracı olarak, eğitim fakültesi öğrencilerinin başarılarının değerlendirilmesinde tercih ettikleri ölçme araçlarını belirlemeye yönelik geliştirilen araç kullanılmıştır. Bu araç ile öğretmen adaylarının sekiz tane ölçme aracına ilişkin tercihlerini belirtmeleri istenmiştir. Araştırmaya, 2010-2011 öğretim yılı güz döneminde Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin beş farklı bölümünde öğrenim gören 163 öğrenci katılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğretmen adaylarının en çok doğru-yanlış testlerini, en az ise performans görevlerini tercih ettikleri belirlenmiştir. Sonuçlar daha detaylı incelendiğinde ise geleneksel yaklaşımların tamamlayıcı yaklaşımlara göre daha üst sıralarda tercih edildiği bulgusuna ulaşılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: The aim of this study is to determine the measurement tool preferences of pre-service teachers for the evaluation of their achievement via sorting judgments scaling method. In the study, an instrument was developed and used to collect data about the education faculty students’ assessment preferences. By using this instrument, pre-service teachers were asked to state their assessment preferences among the eight measurement tools given to them. The sample of the study was 163 pre-service students from five different departments of Faculty of Education of Hacettepe University in 2010-2011 academic year. According to the results of the study, it was concluded that the true-false test were the most preferred tools; on the other hand, per formance tasks were the least preferred ones. When the results of the study examined deeply, it was found that the classical measurement tools were preferred more than the alternative tools.

PDF Formatında İndir

Download PDF