image.jpg

Derginin Adı: Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi
Cilt: 2015/6
Sayı: 1
Makale Başlık: Genellenebilirlik Kuramıyla Dikiş Atma ve Alma Becerileri İstasyonu Güvenirliğinin Değerlendirilmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Using Generalizability Theory to Assess Reliability of Suturing and Remove Stitches Skills Station
Makale Eklenme Tarihi: 30.1.2016
Okunma Sayısı: 3
Makale Özeti: Çalışmanın amacı Tıp eğitimindeki öğrencilerin mesleki becerilerinden dikiş atma ve alma becerilerine ait performans puanlarının güvenirliğini belirlemek ve puanlama güvenirliğini öğrenci, puanlayıcı, beceri ve görev etkileşimlerini de dikkate alarak dengelenmemiş verilerde genellenebilirlik kuramıyla incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu Hacettepe Üniversitesi Yapılandırılmış Objektif Klinik Sınavına katılan öğrencilerden 309 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin performans durumlarının puanlanmasınd a ise tıp alanından 11 puanlayıcı kullanılmıştır. Araştırma kapsamında, öğrencilerin puanlayıcılarla, görevlerin ise becerilerle yuvalandığı ve bu becerilerin tüm öğrenciler için ortak olduğu dengelenmemiş (ö:p)x(g:b) deseni (ö: öğrenci, p:puanlayıcı, g: görev ve b:beceri olmak üzere) kullanılmıştır. Sonuç olarak, puanlayıcı değişkenliği puanlama farklılığına neden olmamaktadır. Her iki beceri bakımından puanlayıcı etkisinden kaynaklı farklılıkların olmadığı, beceri ve ilgili beceriye ait görevlerin puanlayıcıdan puanlayıcıya farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Öğrencilerin dikiş atma ve alma becerilerine ait performanslarının belirlenmesi sürecine yönelik genellenebilirlik kuramı ile elde edilen güvenirlik katsayıları ise kabul edilebilir düzeydedir.
Alternatif Dilde Özet: The aim of the study is to determine the reliability of performance scores of the medical education students in the skills by suturing and removal of suture and to inve stigate the scoring reliability of unbalanced data regarding students, raters, skills, tasks and their interactions by using generalizability theory. The study group consisted of 309 students who attended the Objective Structural Clinical Exam (OSCE) at Hacettepe University. 11 raters from the medical field took part in the assessment of the performance of students. Unbalanced (ö:p)x(g:b) design (ö: student, p: rater, g: task and b: skill) was used in this study. As a result, the variability of raters didn’t cause any differences in scoring. There is no difference in both skills and at each task of skills originating from rater effect. Reliability coefficients obtained by generalizability theory for the performance assessment process of the students’skills of suturing and removal of suture are at the acceptable level.

PDF Formatında İndir

Download PDF