image.jpg

Derginin Adı: Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi
Cilt: 2015/6
Sayı: 1
Makale Başlık: Karma Testlerin Eşitlenmesinde MTK Eşitleme Yöntemlerinin Eşitlik Özelliği Korunumu Ölçütüne Göre Karşılaştırılması
Makale Alternatif Dilde Başlık: Comparing Different IRT Equating Methods Based on Test Equity Property for Mixed-Format Test Equating
Makale Eklenme Tarihi: 30.1.2016
Okunma Sayısı: 4
Makale Özeti: Bu araştırmada, karma testlerin eşitlenmesinde madde tepki kuramına (MTK) dayalı gerçek-puan eşitleme ve gözlenen-puan eşitleme yöntemleri test eşitlemenin eşitlik özelliği korunumu ölçütüne dayalı olarak karşılaştırılmıştır. Araştırma, eşdeğer olmayan gruplar ortak test deseni kullanılarak yürütülmüştür. Araştırma verilerini, TIMSS 2011 8. Sınıf Türkiye örnekleminde yer alan öğrencilerin 5. ve 6. kitapçıkta yer alan matematik testlerine verdiği cevaplar oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda, MTK gerçek-puan eşitleme yönteminin birinci-sıra eşitlik özelliğini korumada daha iyi performans gösterdiği, MTK gözlenen-puan eşitleme yönteminin ise ikinci-sıra eşitlik özelliğini korumada daha iyi performans gösterdiği bulunmuştur.
Alternatif Dilde Özet: In this study, Item Response Theory (IRT) true-score equating and observed-score equating methods were compared based on preserving test equity property. The data used in this study were 8 th grade mathematics test item responses which obtained from booklet 5 and 6 of Trends in International Mathematics and Science Study) (TIMSS) 2011 Turkey sample. Results showed that while IRT true-score equating outperformed IRT observed-score equating in terms preserving first-order equity, however IRT observed-score equating method IRT true- score equating in terms of second order equity property.

PDF Formatında İndir

Download PDF