image.jpg

Derginin Adı: Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi
Cilt: 2015/6
Sayı: 1
Makale Başlık: İkili Karşılaştırmalar Yargılarına ve Sıralama Yargılarına Dayalı Ölçekleme Yaklaşımlarının Karşılaştırılması
Makale Alternatif Dilde Başlık: A Comparison of Scaling Procedures Based on Pair-Wise Comparison and Rank-Order Judgments Scaling
Makale Eklenme Tarihi: 30.1.2016
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı, yargıcı kararlarına dayalı iki ölçekleme yöntemi ile elde edilen sonuçları karşılaştırarak alana katkı sağlamak olarak belirlenmiştir. Çalışma, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliğinde okuyan 194 öğretmen adayı ile yürütülmüş ve öğretmen adaylarının interneti kullanma nedenlerine ilişkin görüşleri alınmıştır. İki farklı form ile öğretmen adaylarından belirtilen internet kullanım amaçlarını ikili olarak karşılaştırmaları ve sıralamaları istenmiş, toplanan bu veriler üzerinde ikili karşılaştırma ve sıralama yargılarına dayalı ölçekleme işlemleri uygulanmıştır. Farklı iki yöntemle elde edilen ölçekleme işlemleri sonucunda elde edilen ölçek değerleri arasındaki tutarlılık Spearman-Brown sıra farkları korelâsyon katsayısı (rs ) ile hesaplanmıştır (r=0.09, p>0.05). Bu bulguya dayanarak bu iki ölçekleme yaklaşımının benzer sonuçlar üretmediği, bu nedenle ölçekleme çalışmalarında seçilecek olan ölçekleme yöntemine karar verilirken kullanılacak yöntemin sayıltılarına dikkat edilmesi gerektiği ifade edilmiştir.
Alternatif Dilde Özet: This study aims to provide an insight into the scaling model used in social sciences and to determine whether the two scaling method produces similar results based on the judgements decision. The study conducted 194 preservice teachers in the department of Science Teacher Education at Hacettepe University. The scaling procedure was conducted to get scaling values for pair-wise comparison and ranking judgment on the collected data. The Spearmen-rho correlation coefficient which was calculated to examine the consistency between the scale values was found 0,09 at a 0,05 significance level and this value was not significant (r=0.09, p>0.05). Based on these findings, these two scaling approaches didn’t produce similar conclusions so it can be said that attention should be paid to the selected scaling methods and assumptions in study of scaling.

PDF Formatında İndir

Download PDF