image.jpg

Derginin Adı: Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2012/1
Sayı: 1
Makale Başlık: TDK İmlâ/Yazım Kılavuzlarının Kısaltmalar Bölümleri Üzerine Bir Değerlendirme
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 17.01.2013
Okunma Sayısı: 10
Makale Özeti: Bu çalışmada, TDK tarafından çıkarılan imlâ/yazım kılavuzlarındaki kısaltmalar incelenmiştir. Kısaltmaların yazımındaki farklılıklar, kısaltmaların kapsamı ve sayısı üzerinde durulmuştur. 1928’de Dil Encümeni tarafından hazırlanan İmlâ Lûgati dâhil olmak üzere 2012’e kadar basılan 27 kılavuz, çalışmanın ana malzemesini oluşturmaktadır. Tıpkıbasım olduğu belirtilen 2008 ve 2009 kılavuzları ile 1970’te ikinci kez basılan kılavuzlardan biri, incelemenin dışında tutulmuştur. Geriye kalan 24 kılavuzdaki bütün kısaltmalar taranarak listelenmiş ve bir veri bankası oluşturulmuştur. Karşılaştırma yoluyla elde edilen veriler, tablolar veya metin içi açıklamalar hâlinde sunulmuştur.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF