image.jpg

Derginin Adı: Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2012/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Sunular Yardımıyla Öğrencilerin Yaratıcı Düşünme Becerilerini Geliştirme
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 17.01.2013
Okunma Sayısı: 12
Makale Özeti: Teknolojik gelişmeler sayesindeelde edilen veriler hayatımızda birçok değişikliğin oluşmasına neden olmaktadır.1920’li yıllarda eğitim ortamlarına giren bilgisayarların kullanım amaçlarında da değişiklikler meydana gelmiştir. Başlangıçta öğrencilerin davranışlarında değişiklik meydana getirmek için kullanılan bilgisayarlar, günümüzde onların zihinsel yeteneklerini geliştirmek için kullanılmaya başlamıştır. Yaratıcı düşünme becerisi de günümüz eğitim ortamlarında öğrencilerde geliştirilmesi gereken becerilerden biridir.Bu çalışmada öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmek için sunuların kullanılmasında hangi etmenlere dikkat edilmesi gerektiği tartışılmıştır. Öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmek için hazırlanan sunular yardımıyla öğrencilerin dikkati konuya çekilmeli, ön bilgileri hatırlatılmalı, onlara bilgiyi sunmak yerine onların bilgiye ulaşması desteklenmeli, ihtiyaç duyduklarında ek bilgiye ulaşmaları sağlamalı, resim, video gibi hipermedya öğelerinden yararlanılmalı, birbirleri ile ilişkili verilerin sunumlarında grafik ya da SmartArt grafiklerinden yararlanılmalı, hipermedya ve köprüler sayesinde etkileşim sağlanarak bireysel ihtiyaçlara cevap verilmeli, öğrencilere alternatifler üretebilecekleri, işbirliği içinde çalışabilecekleri, bol uyaranla karışılabilecekleri, en önemlisi hipermedya öğelerini kullanarak sunular hazırlayabilecekleri ortamlar sağlanmalıdır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF