image.jpg

Derginin Adı: Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi (ATED)
Cilt: 2011/1
Sayı: 1
Makale Başlık: BİYO – DUVAR
Makale Alternatif Dilde Başlık: BİO-WALL
Makale Eklenme Tarihi: 8.02.2013
Okunma Sayısı: 26
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı öğrencilerin fen bilgisi dersi biyoloji konularını öğrenmeye ilgilerini arttırmak ve olumlu tutum geliştirmelerini sağlamaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için biyolojinin renkli ve ilginç dünyasını öğrencilere gösterecek ve eğlendirirken öğretecek bir ders dışı etkinlikler dizisi olan Biyo-Duvar geliştirilmiştir. Bu çalışmanın sonuçları gözlemle ve öğrencilerle yapılan görüşmeler doğrultusunda değerlendirilmiştir. Biyo-Duvar genel olarak öğrencilerin ilgisini çekmiş ve olumlu geri bildirimler alınmıştır. Öğrencilerin sıklıkla Biyo-Duvarı ziyaret ettikleri gözlemlenmiş, etkinlikleri ilgiyle takip ettikleri fark edilmiştir.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of this study is to increase the interest of students towards learning biology subjects of science lesson and to make students develop positive attitude. In order to realize this purpose, extracurricular activities named Bio-wall that show students the colorful and interesting world of biology and teach while students enjoy learning have been developed. This study has been evaluated according to observations and interviews done with students. Bio-wall generally attracted students’ interest and positive feedbacks have been taken from students. Students often visit Bio-Wall and follow the activities curiously.

PDF Formatında İndir

Download PDF