image.jpg

Derginin Adı: Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi (ATED)
Cilt: 2011/1
Sayı: 1
Makale Başlık: İKİ BOYUTLU GEOMETRİK ŞEKİLLERİN ÖĞRETİMİNDE FARKLI BİR YAKLAŞIM
Makale Alternatif Dilde Başlık: A Different Approach to Teach Two-Dimensional Geometric Shapes
Makale Eklenme Tarihi: 8.02.2013
Okunma Sayısı: 222
Makale Özeti: Bu makalede ilköğretim ikinci sınıf öğrencileri ile uygulanmış geometri etkinlikleri sunulmaktadır. Etkinlikler iki boyutlu geometrik şekillerin anlamlı, ilişkiler kurularak ve problem çözerek öğrenilmesini hedeflemektedir.
Alternatif Dilde Özet: This article involves geometry activities implemented with second grade elemetary school students. The activities aim to help students learn two dimensional geometric shapes in a meaningful and motivating way while problem solving and connecting geometric topics with each other.

PDF Formatında İndir

Download PDF