image.jpg

Derginin Adı: Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi (ATED)
Cilt: 2011/1
Sayı: 1
Makale Başlık: İzmir İktisat Kongresi Öğreniyoruz
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 8.02.2013
Okunma Sayısı: 16
Makale Özeti: ÖZET Bu makalede Ġlköğretim 8. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti Ġnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi çerçevesinde Ġzmir iktisat Kongresi ile ilgili hazırlanan etkinlikler sunulmaktadır. Etkinlik, öğrencilerin aktif bir Ģekilde katılımlarıyla dersi öğrenmelerini amaçlamaktadır.
Alternatif Dilde Özet: In this essay; the activities, which are designed for History of Turkish Revolution and Atatürk’s Principles lesson for grade 8 in primary school, are presented. The aim of the activity is to the active participation of the students.

PDF Formatında İndir

Download PDF