image.jpg

Derginin Adı: Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi (ATED)
Cilt: 2012/2
Sayı: 2
Makale Başlık: HATAY'IN ANAVATANA KATILMA SERÜVENİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: ADVENTURE OF HATAY’S JOINING TO THE HOMELAND
Makale Eklenme Tarihi: 8.02.2013
Okunma Sayısı: 22
Makale Özeti: Bu etkinlik, İlköğretim 8. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersinde “Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Atatürk’ün Ölümü” ünitesinde yer alan “Atatürk’ün Hatay’ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarını ve bu uğurda gösterdiği özveriyi fark eder.”kazanımına yönelik hazırlanmıştır. Etkinliğin amacı, öğrencilerin derse aktif bir şekilde katılmasını sağlayarak konuları daha kalıcı bir şekilde öğrenmesini sağlamaktır.
Alternatif Dilde Özet: This activity was prepared for 8th The Republic of Turkey the History of the Revolution and Kemalism classes to examine the attainment called “They realize to what Atatürk do for joining Hatay to Turkey and showing devotion for this cause” which is taught in “Foreign policy in Atatürk’s period and the death of Atatürk” unit. The aim of the activity is to provide students to actively participate in the lessons and help them to learn permanently.

PDF Formatında İndir

Download PDF