image.jpg

Derginin Adı: Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi (ATED)
Cilt: 2012/2
Sayı: 2
Makale Başlık: ÜSTÜN ZEKÂLI ÖĞRENCİLERLE GÖRÜŞ BELİRTİYORUM
Makale Alternatif Dilde Başlık: STATING OPINION TECHNIQUE WITH GIFTED LEARNERS
Makale Eklenme Tarihi: 8.02.2013
Okunma Sayısı: 13
Makale Özeti: Bu etkinlik ortaokul 7. Sınıf Sosyal Bilgiler dersi “İletişim ve İnsan Hakları” ünitesi “İletişimde kişisel farklılıklara hoşgörü gösterir” kazanımına yönelik hazırlanmıştır. Etkinlikte, öğrencilerin belirtilen kazanıma ve üst düzey zihinsel becerilere ulaşmaları amaçlanmıştır. Bunun için disiplinler arası bir yöntem ve aktif katılımı sağlayacak uygulamalara yer verilmiştir. Etkinlikte görüş geliştirme, fotoğraf ve türkü analizi tekniklerinden yararlanılmıştır. Etkinlik üstün zekalı ve yetenekli öğrencilerle uygulanmıştır. Etkinlik esnasında yapılan gözlemler sonucunda öğrencilerin etkinliğe ilgiyle katıldıkları ve eğlendikleri görülmüştür. Aynı zamanda öğrenciler etkinlik sonunda farklılıkları benimsedikleri yönünde görüşler belirtmişlerdir. Bu etkinlik öğrencilerin şiir, makale, fıkra yazma, resim çizme, şarkı yapma gibi yeteneklerinin görülmesine imkan sağlamıştır.
Alternatif Dilde Özet: This activity was prepared for “The student shows tolerance to individual differences in communication” attainment which is in the "Communication and Human Rights" unit of 7th grade Social Studies course. The activity aimed to make students gain the attainment as well as reaching some higher level metacognitive skills. An interdisciplinary method and practices that would enhance active participation were utilised with a view to achieving these aims. The activity, carried out with gifted learners, made use of developing opinions, and photograph and folk song analysis techniques. Observations during the activity show that students enjoyed the activity and participated in it with great interest. Besides, the students indicated that they internalized differences at the end of the activity. The activity also enabled to discover some students’ ability in writing poems, articles, and jokes, drawing pictures or composing songs.

PDF Formatında İndir

Download PDF