image.jpg

Derginin Adı: Researches Review of the Department of Geography, Tourism and Hotel Management
Cilt: 2012/41
Sayı: 1
Makale Başlık: FEATURES AND CHALLENGES OF POPULATION AGEING IN NOVI SAD
Makale Alternatif Dilde Başlık: КАРАКТЕРИСТИКЕ И ИЗАЗОВИ СТАРЕЊА СТАНОВНИШТВА НОВОГ САДА
Makale Eklenme Tarihi: 4.03.2013
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: The EU has declared 2012 as the European Year for Active Ageing and Solidarity between Generations. This aims to serve as a framework for raising awareness about population ageing and identifying policy for long-term care for old people and promote active ageing after retirement. This article presents main indicators of population ageing in City of Novi Sad. Main indicators used in this paper are: proportion of old people and “older old” people, old-age dependency ratio, average age and population index. Decreasing of young population and pressure on people who keeps the economy, is going down and economy and pension system becomes unsustainable.
Alternatif Dilde Özet: Година 2012. у Европи проглашена је за годину активног старења, са циљем да се истакне проблем старења становништва али у исто време и суочи са овим демографским проблемом, уз предлог мера за збрињавање старих лица и активан живот након одласка у пензију. У раду је анализирана старосна структура становништва општине Нови Сад дате су пројекције за контингент старог (65+) и остарелог становништва (80+) са циљем да се укаже на оптерећеност младог и становништва радно способног узраста. Старосна структура становништва општине Нови Сад је приказана преко удела старог и остарелог становништва, коефицијента оптерећености, просечне старости становништва и индекса старења. Смањење контингента младог становништва, слабљење квалитета контингента радно способног становништва и повећање старог и остарелог становништва ствара притисак на економску и социјалну одрживост и одрживост пензионог система.

PDF Formatında İndir

Download PDF