image.jpg

Derginin Adı: Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Cilt: 2012/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Din ve İlim İlişkisi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Relation of Religion and Science
Makale Eklenme Tarihi: 4.03.2013
Okunma Sayısı: 5
Makale Özeti: Din ve ilim, insan hayatının en büyük realitelerindendir. Bu ikisi bazen paralel gitmiş, bazen da birbirinden ayrı kalmışlar, hatta çatışmışlardır. Özelikle Hıristiyanlık, ciddi anlamda din-ilim çatışmalarının yaşandığı bir din olmuştur. Osmanlının son döneminde Hıristiyan Batı dünyasıyla yaşanan yakın ilişkiler ülkemizde de “din-ilim çatışması” konusunu gündeme getirmiştir. Günümüzde de konu çeşitli yönleriyle ele alınmaya devam etmektedir. Bu çalışmada, “din-ilim çatışması” konusu, özellikle Hıristiyanlık ve İslam Dinleri açısından ele alınacaktır.
Alternatif Dilde Özet: Religion and science are two big realities of human life. Two of them sometimes have gone parallel with each other, sometimes remained separate, even conflicted. Especially Christianity has been a religion in which were seriously lived conflicts of religion to science. In the late period of Ottoman, the affiliations with Christian Western world have brought up to agenda the matter of “conflict of religion to science” in our country. In our time, the matter has gone on to deal with from various aspects. In this paper the matter of conflict of religion to science will deal with particularly in terms of Christianity and Islam.

PDF Formatında İndir

Download PDF