image.jpg

Derginin Adı: Beytulhikme An International Journal of Philosophy
Cilt: 2012/2
Sayı: 4
Makale Başlık: David Hume’da Mucize ve Nedensellik
Makale Alternatif Dilde Başlık: Miracle and Causality in David Hume
Makale Eklenme Tarihi: 8.03.2013
Okunma Sayısı: 7
Makale Özeti: Bu yazıda kimi felsefi ve dini metinlerde yer alan mucize tanımının içerdiği sorunlar tartışılmaktadır. Tanımlamalar konusunda daha çok David Hume ve İslami kaynaklardan yararlanılmıştır. Mucizenin doğurduğu felsefi problemler iki başlık altında ele alınmıştır. Bunlardan birincisi tarihsel bir olay olarak mucizenin imkânı, diğeri ise “doğa yasası” olarak mucizenin imkânıdır. Burada özellikle “yasa” ve “yasanın ihlali” terimleri üzerinde durulmuştur.
Alternatif Dilde Özet: In this paper it has been discussed the problems arise from the definition of miracle which take place in some religious and philosophical texts. The definitions particularly quoted from David Hume’s texts and Islamic resources. The problems discussed in two titles. First problem is the possibility of miracle as a historical event. The other is the possibility of miracle as “the law of nature”. Here we discussed particularly the “law” and the “violation of law”.

PDF Formatında İndir

Download PDF