image.jpg

Derginin Adı: Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (HÜSBED)
Cilt: 2012/1
Sayı: 1
Makale Başlık: TÜRK MEDYASININ SERMAYE YAPISI VE SİYASAL İKTİDARLA İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Makale Alternatif Dilde Başlık: Analyzes on Turkish Media's Capital Structure and Its Relationship with Political Power
Makale Eklenme Tarihi: 22.3.2013
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Kitle iletişim araçları, ekonomik ve politik güçler arasındaki çeşitli ilişkileri nedeniyle gerçekleri ifade etmede yetersiz kalabilmektedir. Haberi yorumlayarak yazma düşüncesi, Birinci Dünya Savaşından bu yana kabul edilmiş bir yöntemdir. Hatta köşe yazarlığının gelişmesinin temel gerekçelerinden birisidir. Okuru doğru bilgilendirme ilkesi doğrultusunda hareket edildiği sürece, haberi kurgulayan muhabir yorum dahi olsa habere müdahale etme hakkına sahiptir. Fakat hegemonik güçlerin beklentilerine yönelik kurgulanan metinlerde gerçekler doğrudan ifade edilememekte/edilmemektedir. Bu tür haber metinlerinde hegemonik güç eleştirileri ya kısmen vardır ya da yokluk düzeyindedir. Aynı tutum diğer haber metinleri için de geçerli olabilmektedir. Yani her türlü haber metni, bir şekilde söylem kısıtlamasıyla, oto-sansürle karşı karşıya kalabilmektedir. Özellikle liberal medyada, bu tavır kendisini hissettirmektedir. Bu çalışmada, sermaye yapılarının ve siyasi merkezlerin medyanın içeriğini etkilediği düşüncesiyle, Türkiye'deki medya organizasyonlarının sermaye yapıları ve siyasetle olan bağlantılarına dair, veriler doğrultusunda bir inceleme gerçekleştirilmiştir.
Alternatif Dilde Özet: The multidimensional relationship between economic and political powers, mass media have been inadequate to express the realities. The idea of writing news through readers' interpretation has been admitted as a method since World War I. This is the underlying rationale behind the development of column writing. If the readers are given accurate information, the journalist who designs or interprets the news, has the right to modify the news. However realities in most texts built by the expectation of dominant power has not been directly expressed. Therefore these texts do not convey the critiques of the hegemonic powers. If they exist, it is either partially or not. Same approach has been adopted for other kinds of news text. In other words, most texts confront limitation of discourse or self-censor. This attitude has particularly made itself felt in liberal media. In this study, in the direction of current information, capital structures of media organizations and its relationships with political centers are examined with the thought that capital structures and political centers affect contents of media.

PDF Formatında İndir

Download PDF